Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Video Hộ Niệm
Vãng Sanh
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc  
 
   Các bài pháp mới được cập nhật !

Thông báo (2015)  xin mời xem !!
Liễu Phàm Tứ Huấn (năm 2001) rất hay nên nghe !
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa  <
đến tập 566 > (còn tiếp)
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (đến tập 260)  (còn tiếp)  
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi
Kinh Vô Lượng Thọ (CS Vọng Tây) Tập 248 (còn tiếp)
Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 108  Mới (còn tiếp) 
Báo Ứng Hiện Đời (Chuyện nhân quả rất hay)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (2014) (15AB, tập 30 )
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 152)-(76AB)  -  Mới (còn tiếp)
Cư Sĩ DiệuÂm 48 tọa đàm "Hộ Niệm Chú Ý Mới 2014"
Tịnh Không Phap Sư Gia Ngôn Lục Mới
Lời Pháp Vàng Ngọc của H.T Tịnh Không
Mới 
Nhạc Phật Giáo -  cập nhật thêm nhiều bài mới !!!
Tiếp Nhận Giáo Dục- Thái Lễ Húc Tập 03 (hết)
Trích Đoạn Khai Thị Đã Được Cập Nhật Đến số 550
Đệ Tử Quy - Thái Lễ Húc đến tập 40 ( Nên Nghe !) Trọn bộ
An Sỹ Toàn Thư (Chu An Sỹ)  ( mới cập nhật thêm )
Phim hoạt hình " Ký Sự Địa Ngục "
(Youtube)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa
(còn tiếp)
Khai thị Phật thất "Chánh Nhân Vãng Sanh" - PS Định Hoằng (MP3)
Kinh Vô Lượng Thọ giảng tại Mỹ Quốc  - Tập 34 (1992) (còn tiếp)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đến tập 08 Mới (còn tiếp)
 

tinhthuquan.com

Kính chào quí Chư vị

Chúng con rất mong muốn Website này sẽ phục vụ nhiều người,
nếu quí Chư vị thấy hữu ích, xin giúp giới thiệu đến mọi người gần xa.

Nam Mô A Di Ðà Phật!