Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Video Hộ Niệm
Vãng Sanh
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc  
 
   Các bài pháp mới được cập nhật !

Thông báo các buổi tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm 2015
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa  < Dịch tiếp từ phần 260+)
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng Ký đến tập 30
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (2014, tập 40) 
Kinh Vô Lượng Thọ (CS Vọng Tây) Tập 277 (còn tiếp)
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (đến tập 289) Trọn bộ
Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 128  Mới (còn tiếp)  
Chuyện Vãng Sanh ViệtNam (Sưu Tập) Mới
Xin Đừng Giết Hại Động Vật - Mới
Phương Pháp Tu Tập - Mới
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 154)-(77AB)  -  Mới (còn tiếp)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (tập 4)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (2014, tập 27)
Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (H.T Tịnh Không)
Liễu Phàm Tứ Huấn (năm 2001) Trọn bộ 20 tập,  rất hay nên nghe !
Báo Ứng Hiện Đời (Chuyện nhân quả rất hay)
Cư Sĩ DiệuÂm 48 tọa đàm "Hộ Niệm Chú Ý Mới 2014"
Tịnh Không Phap Sư Gia Ngôn Lục Mới
Nhạc Phật Giáo -  cập nhật thêm nhiều bài mới !!!
Trích Đoạn Khai Thị Đã Được Cập Nhật Đến số 550
Đệ Tử Quy - Thái Lễ Húc đến tập 40 ( Nên Nghe !) Trọn bộ
An Sỹ Toàn Thư (Chu An Sỹ)  ( mới cập nhật thêm )
Phim hoạt hình " Ký Sự Địa Ngục "
(Youtube)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa
(Hết)
Khai thị Phật thất "Chánh Nhân Vãng Sanh" - PS Định Hoằng (MP3)
 

tinhthuquan.com

Kính chào quí Chư vị

Chúng con rất mong muốn Website này sẽ phục vụ nhiều người,
nếu quí Chư vị thấy hữu ích, xin giúp giới thiệu đến mọi người gần xa.

Nam Mô A Di Ðà Phật!